aktuality . . .
ÚVOD FIRMA PARTNERI LINKY KONTAKT
ŠTRUKTURÁLNE FONDY
PORADENSTVO
PRODUKTY
ŠKOLIACI PROGRAM
PROJEKTY
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY
C E N N Í K
Odborné individuálne poradenstvo
 • Úvodná hodina poradenstva zdarma
 • Pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie (nezamestnaní, ktorí chcú zvažujú začať podnikať):
  • 10.- € / hod.
  • konzultácie podnikateľského plánu - 14.- €/hod.
 • Pre začínajúcich podnikateľov (sú zamestnaní a chcú začať podnikať):
  • 13.- € / hod.
  • konzultácie podnikateľského plánu - 20.- €/hod.
 • Pre existujúcich podnikateľov:
  • 18.- € / hod.
  • konzultácie podnikateľského plánu - 30.- €/hod.
Podnikateľské plány, projekty, stanoviská,...
 • konečná cena produktu je stanovená dohodou, pričom zohľadňuje
  • účel použitia produktu - vyplýva z neho rozsah i spôsob spracovania
  • množstvo, formu a aktuálnosť dodaných podkladov k spracovaniu
  • požiadavky klienta na rozsah a grafickú úpravu produktu
 • cena produktu je zvyčajne dohodnutá za jeho spracovanie, t.j. bez zohľadnenia jeho úspešnosti. Ak sa aj poradca podieľa na riziku, či klient za pomoci spracovaného produktu získa externé finančné zdroje, je tento fakt ošetrený zmluvne. Cena produktu potom pozostáva z pevnej čiastky vyplatenej pri spracovaní produktu a pohyblivej čiastky viazanej na schválenie objemu financií.
 • cena obsahuje tlačenú formu dodaného produktu. Softvérovú verziu v programe word môže zákazník získať na základe dohodnutých podmienok s poradcom.
 • Orientačné ceny produktov:
  • Podnikateľský plán pre začínajúcich podnikateľov
   • plán na ÚPSVR: 100.- €
   • plán pre banku: od 500.- €
  • Podnikateľský plán pre existujúcich podnikateľov:
   • pre ÚPSVR pri bežných žiadostiach: 180.- €
   • pre banku: od 670.- €
   • Doplnkové služby, medzi ktoré patrí vyplnenie žiadosti o úver, prepis finančného plánu do tabuliek banky a účasť poradcu aj na rokovaniach v banke, sú ocenené vo výške 10 % ceny podnikateľského plánu
   • Expresné príplatky
  • Projekt a žiadosť na grant:
   • základná cena od 700.- €
   • doplnkové služby - konzultácie na implementačnej agentúre, finalizácia a odoslanie projektu, garancia formálnej zhody projektu
   • Expresné príplatky