aktuality . . .
ÚVOD FIRMA PARTNERI LINKY KONTAKT
PONUKA SLUŽIEB
PORADENSTVO
PRODUKTY
ŠKOLIACI PROGRAM
PROJEKTY
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY
F I R M A     

PREDSTAVENIE FIRMY

Názov:    Ing. Eva Bitarovská - ECO
Sídlo:    Mládeže 2347/1, 058 01 Poprad
Prevádzka:    Nám. Sv. Egídia 97/42, 058 01 Poprad, Business centre ONYX - 6. posch.
IČO:    40 601 480
DIČ:    1040246856
Vznik:    5. mája 2003
 
Predmet činnosti:
Spracovanie, riadenie a monitoring projektov na granty EÚ
Tvorba podnikateľských plánov a finančných analýz
Organizovanie odborných seminárov a tréningov
Podnikateľské i kariérne poradenstvo
Marketingové poradenstvo a prieskum trhu
Reklamná a propagačná činnosť
Vedenie jednoduchého účtovníctva
Odborná spôsobilosť pre verejné obstarávanie

 
PREDSTAVENIE PODNIKATEĽA

Meno:    Eva B I T A R O V S K Á
Vzdelanie:    Technická univerzita Košice, Stavebná fakulta

Podnikanie a prax:
SZČO od roku 2003 / RPIC Poprad - poradenstvo pre MSP a projekty - 11 rokov / Okresný úrad Poprad - odd. regionálneho rozvoja - 4 roky / Agropodnik - samostatný stavebný projektant - 1 rok / Člen: OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov,  Klub "WHO IS WHO v Slovenskej republike",  Klub podnikavých žien Poprad - štatutárny zástupca

Iné zručnosti

Publikácie

Vzdelávanie a študijné pobyty

Kľúčové oblasti kvalifikácie

Aktívna účasť na projektoch v posledných 5 rokoch