aktuality . . .
ÚVOD FIRMA PARTNERI LINKY KONTAKT
PONUKA SLUŽIEB
PORADENSTVO
PRODUKTY
ŠKOLIACI PROGRAM
PROJEKTY
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY
F I R M A     

« návrat
 
Aktívna účasť na projektoch v posledných 5 rokoch:
 
Názov projektu Projektoví partneri Trvanie projektu
Zdravá komunita, v ktorej ľudia žijú, pracujú a navzájom si pomáhajú - grant.schéma esf - sop Ľz - opatr. 2.1 av poprad 5/2008 - 11/2008
Projekt vzdelávania a prípravy zamestnancov spoločnosti letisko poprad -tatry, a.s. - esf - sop Ľz - opatr. 3.2 - národný projekt xi Letisko Poprad - Tatry, a.s , UPSVR Poprad 7/2008 - 9/2008
Projekt vzdelávania a prípravy pre trh práce pracovníkov spoločnosti okná martin, s.r.o. - esf - sop Ľz - opatr. 3.2 - národný projekt xi Okná Martin, s.r.o. , UPSVR Vranov nad Topľou 6/2008 - 9/2008
Národný modulový e-portál pre školy v sr - virtual academy - grant.schéma esf - sop Ľz - opatr. 3.1 SOU Kukučínova, Poprad 3/2007 - 8/2008
Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zlepšovanie manažérskych schopností žien a zavádzanie pro-rodinne orientovanej politiky u zamestnávateľov - grant.schéma esf - sop Ľz - opatr. 2.2 Občianske združenie OPEN DOOR Šaľa 8/2006 - 6/2008
"Väčšia šanca s novými pracovnými kompetenciami" - grant.schéma esf - sop Ľz cez mpsvr - opatr. 1.3 RPIC Poprad 7/2006 - 12/2007
Mobilné vzdelávanie - šanca zamestnať sa a podnikať vo vysokých tatrách - grant.schéma phare AV Poprad 12/2005 - 7/2006
Cestovný ruch - nová šanca zamestnania sa a podnikania vo vysokých tatrách - grant.schéma esf - sop Ľz cez mŠ sr - opatr. 1.3 AV Poprad 11/2005 - 8/2007
"Absolvent 3. tisícročia" - grant.schéma esf - sop Ľz cez mŠ sr - opatr. 1.3 RPIC Poprad, Obch. akadémia Poprad 8/2005 - 8/2006
"Komplexná odborná príprava žien - cesta k ich uplatneniu sa na trhu práce" - esf - sop Ľz cez mpsvr - opatr. 2.2 RPIC Poprad 5/2005 - 11/2006
"Kľúčové zamestnanecké zručnosti a flexibilná práca = šanca pre rovnosť príležitostí" - sop Ľz cez mpsvr, opatr.2.2 AV Poprad, SPŠ Poprad, švédsky a rakúsky partner 2004 - 2006
"Celoživotné vzdelávanie - kontinuita systému školského vzdelávania a šanca presadiť sa v každom veku" - sop Ľz cez mŠ sr, opatrenie 3.2 AV Poprad, ÚPSVR Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa 2004 - 8/2006
"Systémové vzdelávanie v otvorenej európe - šanca v každom veku" gs rĽz phare AV Poprad, OÚP Poprad, Kežmarok, St.Ľubovňa, Levoča 2003 - 2004
"3. tisícročie - výzva pre nové pracovné príležitosti" - gs rĽz phare RPIC Poprad, OÚP Poprad, Kežmarok a St. Ľubovňa, ECO - Poprad 2003 - 2004
Komplexný vzdelávaco-poradenský program "Zakladám svoj vlastný podnik" CEPAC Soissons, CEPAC Slovensko, RPIC Poprad 1995 - 2004
Pozn.: Na farebne vyznačených projektoch sme sa podieľali aj na ich spracovaní.