aktuality . . .
ÚVOD FIRMA PARTNERI LINKY KONTAKT
PONUKA SLUŽIEB
PORADENSTVO
PRODUKTY
ŠKOLIACI PROGRAM
PROJEKTY
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY
Š t r u k t u r á l n e    f o n d y
Ponuka služieb
  • komplexné služby pri uchádzaní sa o prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu
  • vypracovanie projektov na získanie grantových prostriedkov
  • spracovanie podnikateľských plánov
  • finančné plánovanie
  • vypracovanie marketingových a finančných analýz
  • služby v oblasti verejného obstarávania