aktuality . . .
ÚVOD FIRMA PARTNERI LINKY KONTAKT
PONUKA SLUŽIEB
PORADENSTVO
PRODUKTY
ŠKOLIACI PROGRAM
PROJEKTY
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY
p a r t n é r i

Verejný sektor:
 • Úrady práce, sociálny vecí a rodiny v Poprade, Kežmarku a Starej Ľubovni
 • Samospráva v rámci regiónu - napr. Spišské Bystré, Hranovnica, Spišský Štiavnik, Veľká Lomnica, Jarabina
Súkromný sektor:
 • Medzi našich klientov patria aj úspešné firmy ako Tatramat a.s. Poprad, Chemosvit Fibrochem a.s. Svit, Chemosvit a.s. Svit, LIMO ŠPES Chmeľnica, Motel Sosna s.r.o. Poprad, Mikulášska chata v Jasnej, MIFIX s.r.o. Veľký Slavkov, Prvá NORDIC WALKING škola Poprad, ELTON s.r.o. Poprad, Hotel Satel Poprad, Okná Martin,s.r.o., HRCare, s.r.o., Letisko Poprad - Tatry, a.s., Slovenská pošta, a.s.,
 • Obchodnými partnermi je aj viac ako 150 firiem podnikajúcich v rôznych činnostiach, ktorým sme poskytli odbornú pomoc pri ich zakladaní a počas činnosti
 • Subdodávatelia externých služieb - EUROL s.r.o. Poprad, Trynet Svit, Inspira Svit, Hotel Satel Poprad
Mimovládne organizácie:
 • Akadémia vzdelávania, pobočka Poprad
 • Regionálne poradenské a informačné centrum Poprad (RPIC Poprad)
 • SOPK Poprad
 • Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Stredný Spiš (pre okresy Poprad a Levoča)
 • Združenie žien v podnikaní a Klub podnikavý žien Poprad
 • Nadácia Integra
 • Stredné a vysoké školy - napr. Prešovská univerzita Prešov, SPŠ Poprad, SOU Kukučínova Poprad
 • Baťa Junior Achievement
 • MVO Ľudia a voda
 • Tatranská akadémia n.o. Poprad
Zahraniční partneri:
 • David Irwin a Dawn Cransvick - PNE New Castle, Anglicko
 • Judith Davis - Peace Corps, USA
 • Wolfgang Bernhuber - poradca OSB Viedeň
 • Rainer Thielen, Herbert Tchepe - poradca HWK Trier, Nemecko
 • Patrice Dehollain a Colette Bretalle - CEPAC Soissons, Francúzsko
 • Gerard Boissady a Guy Seneca - externí experti CEPAC Soissons, Francúzsko
 • Kerstin Hammas - projektová manažérka pre oblasť rovnosti príležitostí, Švédsko
 • Arctic Vocational Foundation - Oertornea, Švédsko
 • Research Society Burgenland, Eisenstadt, Rakúsko