aktuality . . .
ÚVOD FIRMA PARTNERI LINKY KONTAKT
PONUKA SLUŽIEB
PORADENSTVO
PRODUKTY
ŠKOLIACI PROGRAM
PROJEKTY
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY
p o r a d e n s t v o
SPRACOVANIE PRODUKTOV

Rozvojové projekty a podklady k žiadostiam o grantové prostriedky
  Pre podnikateľov v oblasti:
  • cestovného ruchu
  • priemyselnej výroby, nákupu inovatívnych technológií a úspory energií
  • kvality
  • rozvoja ľudských zdrojov a ich vzdelávania
  Pre samosprávu a neziskový sektor v oblasti:
  • regionálneho rozvoja
  • napĺňania strategických cieľov (napr. konkurencieschopnosť regiónu, zvýšenie zamestnateľnosti, rozvoj CR, remesiel, dobudovanie infraštruktúry,...)
  • rozvoja ľudských zdrojov
  • riešenia rómskej otázky
  • činnosti MVO v rôznych oblastiach spoločenského života
  • vzdelávacích a poradenských činností