aktuality . . .
ÚVOD FIRMA PARTNERI LINKY KONTAKT
PONUKA SLUŽIEB
PORADENSTVO
PRODUKTY
ŠKOLIACI PROGRAM
PROJEKTY
     Vzdelávanie F184
     Zamestnanosť U285
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY
P R O J E K T Y

 


PROJEKT - Vzdelávanie F184
 
Cieľ projektu: Podporiť rozvoj ľudských zdrojov formou celoživotného učenia, absolvovaním ktorého získajú možnosť plnohodnotného začlenenia sa na trh práce, čo sa prejaví zlepšením ich sociálnej situácie ... »
 
PROJEKT - Zamestnanosť U285
 
Cieľ projektu: Prostredníctvom zamestnania ZUoZ chceme rozšíriť našu ponuku služieb a zvýšiť tak konkurencieschopnosť našej firmy na trhu, čím prispejeme i k zníženiu nezamestnanosti v regióne a zvýšeniu zamestnateľnosti ZUoZ so zdravotným postihnutím ... »
posledná aktualizácia 01/2020
www.inspira.sk