aktuality . . .
ÚVOD FIRMA PARTNERI LINKY KONTAKT
PONUKA SLUŽIEB
PORADENSTVO
PRODUKTY
ŠKOLIACI PROGRAM
PROJEKTY
     Vzdelávanie F184
     Zamestnanosť U285
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY
P R O J E K T - Vzdelávanie F184

 

Od novembra 2018 realizujeme projekt s názvom:

Vzdelávaním k zvýšeniu úspešnosti na trhu

ITMS: 312011F184

Projekt je realizovaný v rámci OP Ľudské zdroje


Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Cieľ projektu: „Podporiť rozvoj ľudských zdrojov formou celoživotného učenia, absolvovaním ktorého získajú možnosť plnohodnotného začlenenia sa na trh práce, čo sa prejaví zlepšením ich sociálnej situácie“

Koncipovanie projektu, zvolená štruktúra a obsah aktivít reflektuje na jeden z najvážnejších problémov nášho regiónu a tým je úroveň zamestnávateľmi požadovaných kompetencií záujemcov o zamestnanie a ich pripravenosť alebo skôr nepripravenosť na trh práce. Príčin uvedeného stavu je viacero. Mnohé z nich vyplývajú z ekonomického postavenia regiónu pre ktorý je charakteristická dlhodobá stagnácia.

Cieľovou skupinou projektu sú:

  1. mladí ľudia vo veku do 25 rokov
  2. osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania
  3. samostatne zárobkovo činné osoby
  4. starší ľudia v produktívnom veku
  5. zamestnanci
Viac informácií o projekte »
Formulár príkladov dobrej praxe »
Aktivity projektu »
Verejné obstarávanie - zmluvy »
 
Výstupy projektu:
 
- Školenie "Komunikačné a prezentačné zručnosti " Poprad 6 - 7/2019
    Správa o priebehu školenia.pdf »
- Školenie "Efektívna práca v tíme" - Hotel Vinnay, 4.-6.9.2019
    Pozvánka.pdf »
   
Správa o priebehu školenia.pdf »
- Školenie "Konflikt manažment" Poprad 30.6.- 8.7.2020
    Správa o priebehu školenia.pdf » - Školenie "Obchodné a komunikačné zručnosti" Hotel Vinnay, 9/2020
    Správa o priebehu školenia.pdf »
- Školenie "Kúzlo hliny I. – kurz kreativity" Bežovce, 8. a 11.9.2020
    Správa o priebehu školenia.pdf »
- Školenie "Kúzlo hliny II. – kurz kreativity" Bežovce, 12.- 25.9.2020
    Správa o priebehu školenia.pdf »
- Školenie "Pracovník riadenia, administrácie a implementácie projektov financovaných EÚ" Malá Tŕňa, 15.- 17.11.2020
    Správa o priebehu školenia.pdf »

Fotogaléria:
 
posledná aktualizácia 08/2021
www.inspira.sk