aktuality . . .
ÚVOD FIRMA PARTNERI LINKY KONTAKT
PONUKA SLUŽIEB
PORADENSTVO
PRODUKTY
ŠKOLIACI PROGRAM
PROJEKTY
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY
d o s i a h n u t é    v ý s l e d k y
Získanie grantov:
Úspešné projekty pre podnikateľov
 • Rozvoj priemyslu (SOP Priemysel a služby)
  • 3 úspešné projekty v Poprade, Svite a Veľkom Slavkove
 • Rozvoj CR
  • Doteraz 4 úspešné projekty - Štrba, Ždiar, Štôla, Novoľubovnianske kúpele
 • Rozvoj ľudských zdrojov (firmy cez UPSVR)
  • 2 úspešné projekty - Poprad, Vranov nad Topľou
 • Podpora exportu (SARIO)
  • 3 úspešné projekty - Kežmarok, Svit, Poprad
 • Podpora okresov so zvýšenou mierou nezamestnanosti
  • 3 úspešné projekty - Lubeník, Stará Ľubovňa, Chmeľnica
 • Podpora začínajúcich podnikateľov
  • asi 2/3 začínajúcich podnikateľov využilo možnosť získať nenávratný príspevok z úradu práce, ktoré sa pohybovali v rozmedzí 30 - 140 tis. Sk/osobu
Úspešné projekty pre samosprávu a neziskový sektor:
 • Samospráva
  • 1 úspešný projekt spracovaný pre 3 obce - ESF - Fond sociálneho rozvoja
  • 1 úspešný projekt pre obec - rozvoj lokálnej infraštruktúry - FSR
 • Neziskové inštitúcie
  • PHARE - Podpora MSP - 2 úspešné projekty
  • PHARE - Rozvoj ľudských zdrojov - 4 úspešné projekty
  • ESF - SOP RĽZ - 8 úspešných projektov
  • OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia - 1 projekt